CorelDRAW Graphics Suite X4完整安装图文介绍教程

今天来介绍Coreldraw Graphics Suite X4的图文安装教程吧,呵呵,废话不多说。还是先去西西软件园下载软件吧:http://www.shejigh.com/493.html

1、将文件解压到电脑的任一目录,双击setup.exe进行安装:

 

 

2、接受安装协议,并选择下一步:

 

 

3、这步需要序列号,先去弄个序列号吧,呵呵。

 

输入注册码:

 

4、输入序列号之后就选择安装的组件,开始安装。

 

 

开始安装了……

 

 

5、OK,安装完成了,点击完成。

 

 

6、运行看看吧,只不过有“不可转售“字样,太难看了,下面解决掉。

 

 

7、去掉“不可转售”字样。

 

 

替换文件

 

 

8、最后结果:

 

设计干货是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
设计干货 » CorelDRAW Graphics Suite X4完整安装图文介绍教程

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情